SAMARA HERSCH

SPOSOBY BYCIA RAZEM 
PRACOWNIA DLA NASTOLATEK, NASTOLATKÓW,
SENIOREK I SENIORÓW

111Untitled-2-1

© Blommers Schumm

Terminy spotkań na platformie zoom: 10, 17 grudnia 2022

NOWE SPOSOBY BYCIA RAZEM

W przestrzeni swojej pracowni artystka Samara Hersch, która dzieli czas między Melbourne i Amsterdam, rozszerza swoją praktykę w ramach kluczowego, ponadpokoleniowego dyskursu, traktując rozmowy jak performans, a performans jak rozmowę. Samarę interesuje jakie rodzaje najbliższych kontaktów mogą być utrzymywane na odległość, poprzez oddalenie i głos. W najnowszych badaniach ma nadzieję zakwestionować istniejące przepaści pokoleniowe, by skonfrontować, odkrywać i zgłębiać nowe perspektywy. Ostatnie prace artystki (Wiedza o ciele oraz Seks i śmierć) stanowią fundament owych dociekań. Przy tych projektach współpracowała ściśle z nastolatkami oraz seniorami, którzy prowadzą publiczność w rozmowach związanych z zagadnieniami ciała, polityki cielesnej, starzenia się, seksu i śmierci. 

Do tej przestrzeni warsztatowej - pt. ”Nowe sposoby bycia razem” - Samara Hersch zaprasza nastolatki i nastolatków, seniorki i seniorów z Polski do wspólnego rozpoczęcia dialogu i wypracowania nowych sposobów bycia razem, na odległość i ponad podziałami wiekowymi.   

SAMARA HERSCH

SAMARA HERSCH jest artystką i reżyserką, która w ramach swojej praktyki zajmuje się poszukiwaniami na przecięciu współczesnego performansu i zaangażowania społecznego. Prowadzone przez nią obecnie poszukiwania dotyczą publicznych aktów intymności, które zgłębia poprzez wyobrażanie sobie nowych, artystycznych ram, w które mogą się wpasować nieprofesjonalni performerzy i publiczność.

Twórczość Samary Hersch jest zakorzeniona w partycypacyjnym, międzypokoleniowym dyskursie, który analizuje bliskość poprzez dystans i niehierarchiczne formy dzielenia się wiedzą. W jednej ze swoich ostatnich prac, Wiedzy o ciele (Body of Knowledge), zachęca nastolatki z całego świata, by dzwoniły do teatru i umożliwia im rozmawianie z publicznością o najważniejszych dla nich sprawach. Podobnie było w przypadku pracy Seks i Śmierć (Sex and Death), w ramach której zaprosiła performerów po osiemdziesiątce do poprowadzenia rozmów mających na celu destygmatyzację starzejącego się ciała. W swoich najnowszych poszukiwaniach Hersch interesuje się zbliżeniem do siebie i pracą z grupami nastolatków i seniorów, by zastanowić się nad tym jak, poprzez rozmowy rozumiane jako performans, mogą się wyłonić krytyczne i radykalne spojrzenia na niepewność, nadzieję i zmiany. 

Jedna z jej ostatnich prac z udziałem młodzieży, zatytułowana Wszyscy wiemy, co się dzieje (We All Know What’s Happening), otrzymała w 2019 roku nagrody jurorów i publiczności Zurcher Theater Spektakel. Najnowsza praca z młodzieżą, Wiedza o ciele, była prezentowana na After Winter Festival, BUDA Kortrijk w Belgii, Spielart Festival w Monachium i Liveworks Festival w Sydney oraz na festiwalu SICK! w Manchesterze. W 2020 roku, ze względu na ograniczenie podróży wynikające z pandemii COVID-19, na wspólne zamówienie Kampnagel Sommer Festival i Zurcher Theater Spektakel powstała „domowa” wersja Wiedzy o ciele (Body of Knowledge), która niedawno została wybrana do zaprezentowania podczas niemieckiego Impulse Theatre Festival. Samara jest aktualnie artystką-rezydentką w Theatre Rotterdam.

https://samarahersch.com

 

s-1
o
d
GI